ทัวร์เวียดนาม – เวียดนามกลาง บานาฮิลล์

ล่องเรือกระด้ง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - วัดลินห์อึ๋ง

DADFD0424

ราคาเริ่มต้น 13888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
14 - 16 มิ.ย. 6714,888
28 - 30 มิ.ย. 6714,888
26 - 28 ก.ค. 6715,888
16 - 18 ส.ค. 6714,888
23 - 25 ส.ค. 6714,888
06 - 08 ก.ย. 6713,888
20 - 22 ก.ย. 6714,888
11 - 13 ต.ค. 6716,888
18 - 20 ต.ค. 6714,888