ทัวร์เวียดนาม – ดานัง บาน่าฮิลล์ อินเลิฟ

บาน่าฮิลล์ - วัดหลินอึ๋ง - มารีน่า คาเฟ่ - โบสถ์สีชมพู

DAD38 V.2

ราคาเริ่มต้น 14999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
28 - 30 JUN 202414,999
12 - 14 JUL 202414,999
26 - 28 JUL 202416,999
27 - 29 JUL 202417,999
02 - 04 AUG 202414,999
16 - 18 AUG 202414,999
23 - 25 AUG 202414,999
24 - 26 AUG 202414,999
06 - 08 SEP 202414,999
13 - 15 SEP 2024 14,999
20 - 22 SEP 202414,999
27 - 29 SEP 202414,999