ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ

ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ขึ้นฟูจิชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ

XJ180

ราคาเริ่มต้น 29888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
08 - 12 ต.ค. 256733,888
09 - 13 ต.ค. 256729,888
10 - 14 ต.ค. 256735,888
11 - 15 ต.ค. 256735,888
12 - 16 ต.ค. 256735,888
13 - 17 ต.ค. 256733,888
14 - 18 ต.ค. 256733,888
15 - 19 ต.ค. 256733,888
16 - 20 ต.ค. 256735,888
17 - 21 ต.ค. 256735,888
18 - 22 ต.ค. 256735,888
19 - 23 ต.ค. 256735,888
20 - 24 ต.ค. 256735,888
21 - 25 ต.ค. 256735,888
22 - 26 ต.ค. 256735,888