ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว ลาเวนเดอร์ คามิโคจิ

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น

NRT60

ราคาเริ่มต้น 33999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
11 - 15 JUN 202433,999
19 - 23 JUN 202433,999
02 - 06 JUL 202433,999
10 - 14 JUL 202433,999
16 - 20 JUL 202433,999
20 - 24 JUL 202433,999