ทัวร์ไต้หวัน – มหัศจรรย์ ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

BT-TPE98_VZ

ราคาเริ่มต้น 16999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
14-17 ก.ค. 6719,999
21-24 ก.ค. 6720,999
28-31 ก.ค. 6720,999
04-07 ส.ค. 6719,999
11-14 ส.ค. 6720,999
25-28 ส.ค. 6716,999
08-11 ก.ย. 6717,999
22-25 ก.ย. 6718,999
06-09 ต.ค. 6719,999
11-14 ต.ค. 6724,999
13-16 ต.ค. 6720,999
20-23 ต.ค. 6720,999