ทัวร์ไต้หวัน – มหัศจรรย์ ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู

เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - วัดเหวินหวู่ - ซีเหมินติง

BT-TPE66_VZ

ราคาเริ่มต้น 16999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
03-06 ก.ค. 6716,999
06-09 ก.ค. 6720,999
10-13 ก.ค. 6717,999
18-21 ก.ค. 6722,999
21-24 ก.ค. 6720,999
24-27 ก.ค. 6720,999
01-04 ส.ค. 6719,999
07-10 ส.ค. 6718,999
11-14 ส.ค. 6720,999
15-18 ส.ค. 6719,999
24-27 ส.ค. 6719,999
29-01 ก.ย. 6720,999
13-16 ก.ย. 6720,999
19-22 ก.ย. 6716,999
21-24 ก.ย. 6718,999
02-05 ต.ค. 6718,999
04-07 ต.ค. 6719,999
06-09 ต.ค. 6719,999
12-15 ต.ค. 6723,999
13-16 ต.ค. 6721,999
18-21 ต.ค. 6720,999
19-22 ต.ค. 6721,999
20-23 ต.ค. 6720,999