ทัวร์ไต้หวัน – มหัศจรรย์ ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ถ่ายรูปตึกไทเป101 - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน

BT-TPE65_VZ

ราคาเริ่มต้น 15999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
03-06 ก.ค. 6715,999
06-09 ก.ค. 6716,999
10-13 ก.ค. 6715,999
21-24 ก.ค. 6717,999
07-10 ส.ค. 6716,999
15-18 ส.ค. 6717,999
29-01 ก.ย. 6716,999