ทัวร์ไต้หวัน – TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน

เที่ยว 2 อุทยาน หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

BT-TPE62_SL

ราคาเริ่มต้น 18999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
01-05 ส.ค. 6720,999
03-07 ส.ค. 6719,999
08-12 ส.ค. 6721,999
10-14 ส.ค. 6722,999
14-18 ส.ค. 6718,999
22-26 ส.ค. 6720,999
29-02 ก.ย. 6720,999