ทัวร์ไต้หวัน – TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป - วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

BT-TPE42_SL

ราคาเริ่มต้น 14999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
29-02 ก.ค. 6716,999