ทัวร์ไต้หวัน – ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอาลีซาน - หมู่บ้านสายรุ่ง

BT-TPE36_JX

ราคาเริ่มต้น 25999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
08-12 ส.ค. 6725,999