ทัวร์มาเลเซีย – ไฮไลท์ ออฟ มาเลเซีย

เก็นติ้งไฮแลนด์ - คาเมร่อนไฮแลนด์ - ชมปุตราจายา - ชมเมืองจอร์จทาวน์

SPHZ-M6

ราคาเริ่มต้น 11999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19-22 ก.ค. 6713,999
26-29 ก.ค. 6713,999
09-12 ส.ค. 6713,999
14-17 ก.ย. 6712,999
11-14 ต.ค. 6713,999
24-27 ต.ค. 6712,999
14-17 พ.ย. 6711,999
05-08 ธ.ค. 6713,999
29-01 ม.ค. 6814,999
30-02 ม.ค. 6814,999