ทัวร์สิงคโปร์ – VALUE PACKED SINGAPORE

ขอพรวัด Loyang Tua Pek Kong - ย่าน Haji Lane - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

SPHZ-22

ราคาเริ่มต้น 11999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
06-08 มิ.ย. 6711,999
13-15 มิ.ย. 6711,999
20-22 มิ.ย. 6711,999
27-29 มิ.ย. 6711,999
04-06 ก.ค. 6711,999
11-13 ก.ค. 6711,999
18-20 ก.ค. 6711,999
25-27 ก.ค. 6711,999
01-03 ส.ค. 6711,999
08-10 ส.ค. 6711,999
15-17 ส.ค. 6711,999
29-31 ส.ค. 6711,999
05-07 ก.ย. 6710,999
12-14 ก.ย. 6711,999
26-28 ก.ย. 6711,999
31-02 พ.ย. 6711,999
07-09 พ.ย. 6711,999
14-16 พ.ย. 6711,999
21-23 พ.ย. 6711,999
28-30 พ.ย. 6710,999
12-14 ธ.ค. 6711,999
19-21 ธ.ค. 6711,999
26-28 ธ.ค. 6711,999