ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (บินตรงเชียงใหม่)

พักดี 4 ดาว - ยอดเขาฟานซิปัน - ล่องเรือวัดตามจุ๊ก - Moana Cafe

BT-CNXHAN14_FD

ราคาเริ่มต้น 15999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19-22 ก.ค. 6717,999
26-29 ก.ค. 6718,999
23-26 ส.ค. 6716,999
13-16 ก.ย. 6716,999
27-30 ก.ย. 6716,999
11-14 ต.ค. 6718,999
25-28 ต.ค. 6717,999