ทัวร์เวียดนาม – ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร

สะพานแก้วมังกรเมฆ - Moana Cafe - ล่องเรือวัดตามจุ๊ก - หมู่บ้านชาวเขา

BT-HAN44_FD

ราคาเริ่มต้น 16999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
20-23 มิ.ย. 6717,999
04-07 ก.ค. 6717,999
20-23 ก.ค. 6720,999
27-30 ก.ค. 6719,999
10-13 ส.ค. 6721,999
12-15 ก.ย. 6718,999
26-29 ก.ย. 6717,999
12-15 ต.ค. 6721,999
26-29 ต.ค. 6718,999