ทัวร์เวียดนาม – ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก

ยอดเขาฟานซีปัน - โมอาน่า คาเฟ่ - ทะเลสาบคืนดาบ - อ่าวฮาลอง

HANFD0124

ราคาเริ่มต้น 15888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
22 - 25 มิ.ย. 6715,888
19 - 22 ก.ค. 6718,888
26 - 29 ก.ค. 6718,888
03 - 06 ส.ค. 6716,888
15 - 18 ส.ค. 6716,888
24 - 27 ส.ค. 6716,888
07 - 10 ก.ย. 6716,888
21 - 24 ก.ย. 6716,888
28 ก.ย. - 01 ต.ค. 6716,888
03 - 06 ต.ค. 6716,888
05 - 08 ต.ค. 6716,888
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 6716,888