ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ ฟูก๊วก บิวตี้ บิวตี้ บิวตี้ฟูล!!

นำชม Mediterranean Town - ชมการแสดง The Color of Venice

PQCVZ0323

ราคาเริ่มต้น 10888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
05 - 07 ก.ค. 6712,888
27 - 29 ก.ค. 256714,888
10 - 12 ส.ค. 256714,888
27 - 29 ก.ย. 2567 11,888
04 - 06 ต.ค. 256712,888
18 - 20 ต.ค. 6712,888