ทัวร์ญี่ปุ่น – โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ

วัดคิโยมิสึเดระ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ถนนซันมาชิซูจิ

XJ154

ราคาเริ่มต้น 29888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
05 - 10 ก.ค. 256732,888
12 - 17 ก.ค. 256732,888
17 - 22 ก.ค. 256735,888
18 - 23 ก.ค. 256735,888
19 - 24 ก.ค. 256739,888
20 - 25 ก.ค. 256739,888
21 - 26 ก.ค. 256733,888
22 - 27 ก.ค. 256733,888
26 - 31 ก.ค. 256739,888
27 ก.ค. - 01 ส.ค. 256739,888
28 ก.ค. - 02 ส.ค. 256739,888
31 ก.ค. - 05 ส.ค. 2567 32,888
02 - 07 ส.ค. 256732,888
07 - 12 ส.ค. 256732,888
09 - 14 ส.ค. 256735,888
23 - 28 ส.ค. 256731,888
24 - 29 ส.ค. 256735,888
30 ส.ค. - 04 ก.ย. 256731,888
05 - 10 ก.ย. 256731,888
12 - 17 ก.ย. 256731,888
19 - 24 ก.ย. 256731,888
26 ก.ย. - 01 ต.ค. 256729,888