ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ญาจาง ดาลัด

วัดตั๊กลัม - น้ำตกดาตันลา - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ญาจาง

CXRFD0624

ราคาเริ่มต้น 13888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
13 - 16 มิ.ย. 6714,888
04 - 07 ก.ค. 6714,888
26 - 29 ก.ค. 6715,888
15 - 18 ส.ค. 6714,888
05 - 08 ก.ย. 6714,888
19 - 22 ก.ย. 6713,888