ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ญาจาง มันจึ้งมาก

วัดโพนากา - วัดลองเซิน - สวนสนุกวินวันเดอร์ญาจาง

CXRFD0524

ราคาเริ่มต้น 11888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
28 - 30 มิ.ย. 6713,888
19 - 21 ก.ค. 6714,888
26 - 28 ก.ค. 6714,888
09 - 11 ส.ค. 6714,888
23 - 25 ส.ค. 6713,888
13 - 15 ก.ย. 6713,888
27 - 29 ก.ย. 6711,888
11 - 13 ต.ค. 6714,888
18 - 20 ต.ค. 6713,888