ทัวร์สิงคโปร์ – สิงคโปร์-มาเลเซีย ดูโอ้พลัส

มัสยิดสีชมพู - เก็นติ้งไฮแลนด์ - เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้นบายเดอะเบย์

SPHZ-M5.1

ราคาเริ่มต้น 16999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
01-04 พ.ค. 6717,999
02-05 พ.ค. 6717,999
03-06 พ.ค. 6717,999
09-12 พ.ค. 6716,999
30-02 มิ.ย. 6717,999