ทัวร์สิงคโปร์ – สิงคโปร์-มาเลเซีย ดูโอ้พลัส

มัสยิดสีชมพู - เก็นติ้งไฮแลนด์ - เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้นบายเดอะเบย์

SPHZ-M5.1

ราคาเริ่มต้น 16999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19-22 ก.ค. 6719,999
26-29 ก.ค. 6719,999
09-12 ส.ค. 6718,999
12-15 ก.ย. 6717,999
11-14 ต.ค. 6719,999
18-21 ต.ค. 6718,999
07-10 พ.ย. 6717,999
05-08 ธ.ค. 6718,999
27-30 ธ.ค. 6718,999
28-31 ธ.ค. 6719,999
29-01 ม.ค. 6821,999
30-02 ม.ค. 6821,999