ทัวร์ดูโอ้พลัส LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE

ซื้อบัตรเที่ยวสวนสนุก 2 ประเทศ - เมอร์ไลอ้อน - สุลต่านอาบูบาการ์

SPHZ-M11

ราคาเริ่มต้น 10999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
10-12 พ.ค. 6710,999
21-23 มิ.ย. 679,999
05-07 ก.ค. 6710,999
13-15 ก.ย. 679,999
04-06 ต.ค. 6710,999
18-20 ต.ค. 6710,999