ทัวร์ลาว – หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว

วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ - น้ำตกตาดกวางสี-ประตูชัย

BT-LAO62_FD

ราคาเริ่มต้น 14999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
17-20 พ.ค. 6715,999
21-24 มิ.ย. 6716,999
28-01 ก.ค. 6715,999
12-15 ก.ค. 6717,999
19-22 ก.ค. 6719,999
09-12 ส.ค. 6718,999
23-26 ส.ค. 6715,999
20-23 ก.ย. 6714,999
11-14 ต.ค. 6719,999
18-21 ต.ค. 6718,999
23-26 ต.ค. 6719,999