ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว คามิโคจิ ฟูจิ คาวาโกเอะ

คามิโคจิ-หมู่บ้านน้ำใส-ย่านโอไดบะ - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน-บุฟเฟต์ขาปู

XJ164

ราคาเริ่มต้น 29888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
29 มิ.ย. - 04 ก.ค. 256732,888
30 มิ.ย. - 05 ก.ค. 256732,888
03 - 08 ก.ค. 256733,888
06 - 11 ก.ค. 256733,888
07 - 12 ก.ค. 256733,888
08 - 13 ก.ค. 256733,888
09 - 14 ก.ค. 256733,888
16 - 21 ก.ค. 256733,888
17 - 22 ก.ค. 256733,888
18 - 23 ก.ค. 256735,888
19 - 24 ก.ค. 256735,888
20 - 25 ก.ค. 256735,888
21 - 26 ก.ค. 256733,888
25 - 30 ก.ค. 256735,888
26 - 31 ก.ค. 256735,888
27 ก.ค. - 01 ส.ค. 256735,888
28 ก.ค. - 02 ส.ค. 256733,888
11 - 16 ส.ค. 256733,888
13 - 18 ก.ย. 256733,888
20 - 25 ก.ย. 256729,888
27 ก.ย. - 02 ต.ค. 256733,888