ทัวร์ญี่ปุ่น – มหัศจรรย์ ญี่ปุ่น ฟูจิ นาริตะ คาวาโกเอะ

ฟรีเดย์ 1 วัน - สวนโออิชิปาร์ค - วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

BT-NRT07_XJ

ราคาเริ่มต้น 26999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
26-30 มิ.ย. 6727,999
27-01 ก.ค. 6727,999
28-02 ก.ค. 6727,999
03-07 ก.ค. 6727,999
05-09 ก.ค. 6726,999
10-14 ก.ค. 6728,999
11-15 ก.ค. 6728,999
12-16 ก.ค. 6728,999
18-22 ก.ค. 6729,999
09-13 ส.ค. 6732,999