ทัวร์ญี่ปุ่น – โอซาก้า ทาคายาม่า เดย์ไฟล์ท

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - สวนป่าไผ่ - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทโอซาก้า

XJ173

ราคาเริ่มต้น 29888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
04 - 09 ก.ย. 256729,888
25 - 30 ก.ย. 256729,888
02 - 07 ต.ค. 256731,888