ทัวร์ญี่ปุ่น – โอกินาว่า เวลคัม ซัมเมอร์

สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทชูริ - หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ - ดิวตี้ฟรี

FD016

ราคาเริ่มต้น 25888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
13 - 16 มิ.ย. 256726,888
20 - 23 มิ.ย. 256726,888
27 - 30 มิ.ย. 256726,888
11 - 14 ก.ค. 256726,888
18 - 21 ก.ค. 256729,888
20 - 23 ก.ค. 256729,888
25 - 28 ก.ค. 256729,888
27 - 30 ก.ค. 256729,888
03 - 06 ส.ค. 256726,888
24 - 27 ส.ค. 256726,888
05 - 08 ก.ย. 256726,888
12 - 15 ก.ย. 256726,888
19 - 22 ก.ย. 256726,888
26 - 29 ก.ย. 256726,888