filter test

ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 5 วัดดัง

วัดเจ้าแม่กวนอิม ดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

CCXH2

ราคาเริ่มต้น 22899
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
25 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 256723,899
08 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 256722,899
15 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 256722,899
22 มิ.ย. 2567 - 24 มิ.ย. 256722,899
29 มิ.ย. 2567 - 01 ก.ค. 256723,899
05 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 256723,899
06 ก.ค. 2567 - 08 ก.ค. 256723,899
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 256723,899
13 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 256723,899
20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 256725,899
02 ส.ค. 2567 - 08 ส.ค. 256724,899
23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 256724,899
31 ส.ค. 2567 - 02 ก.ย. 256723,899