ทัวร์ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง

จุดชมวิวเดอะพีค - หาดรีพัสล์เบย์ - ไหว้พระวัดดัง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

BT-HKG13_CX

ราคาเริ่มต้น 24999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
05-07 ก.ค. 6725,999
12-14 ก.ค. 6725,999
20-22 ก.ค. 6726,999
27-29 ก.ค. 6726,999
10-12 ส.ค. 6726,999
16-18 ส.ค. 6725,999
23-25 ส.ค. 6725,999
31-02 ก.ย. 6725,999
06-08 ก.ย. 6725,999
13-15 ก.ย. 6725,999