ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

สวนดอกไฮเดรนเยีย - ทะเลทรายขาว - น้ำตกดาตันลา - จัตุรัสลามเวียน

SGNVN0123

ราคาเริ่มต้น 15888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19 - 22 ก.ค. 256717,888
26 - 29 ก.ค. 256718,888
08 - 11 ส.ค. 256717,888
15 - 18 ส.ค. 256715,888
22 - 25 ส.ค. 256715,888
29 ส.ค. - 01 ก.ย. 256716,888