ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์

นั่งรถไฟเมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ล่องเรือจ่างอาน - ยอดเขาฟานซิปัน

CTGHAN2

ราคาเริ่มต้น 20899
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
01 พ.ย. 2567 - 04 พ.ย. 256720,899
08 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 256720,899
15 พ.ย. 2567 - 18 พ.ย. 256720,899
25 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 256720,899
28 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 256720,899
06 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 256721,899
13 ธ.ค. 2567 - 16 ธ.ค. 256720,899
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 256720,899
29 ธ.ค. 2567 - 01 ม.ค. 256826,899
30 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 256826,899