ทัวร์เวียดนาม – ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน Mega Grand World

Mega Grand World - Moana Cafe - เขาฟานซิปัน - นั่งรถไฟเมืองซาปา

CVNH1

ราคาเริ่มต้น 14899
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
13 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 256714,899
27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 256714,899
19 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 256718,899
27 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 256719,899
02 ส.ค. 2567 - 05 ส.ค. 256714,899
10 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 256718,899
24 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 256714,899
07 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 256715,899
13 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 256714,899
20 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 256714,898