ทัวร์จีน – อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 

อุดร-เวียงจันทร์-คุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง-สิบสองปันนา

SHTGUTHKMG1

ราคาเริ่มต้น 36999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
3 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 6737,999
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 6737,999
24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 6737,999
7 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 6736,999
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 6736,999
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 6736,999
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 6737,999
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 6737,999