ทัวร์จีน – คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

แชงกรีล่า-ช่องแคบเสือกระโดด - ภูเขาหิมะมังกรหยก-สระน้ำมังกรดำ

SHTGKMG6

ราคาเริ่มต้น 33999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 6839,999
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 6833,999
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 6833,999
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 6833,999
11 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 6839,999
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 6839,999
14 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 6839,999