ทัวร์จีน – บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ภูเขาหิมะมังกรหยก-สระมังกรดำ

SHDRLJG2

ราคาเริ่มต้น 25999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
8 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 6726,999
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 6725,999