ทัวร์จีน – คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - สะพานแก้วลี่เจียง-ทะเลสาบสีน้ำเงิน

SHMUKMG24

ราคาเริ่มต้น 27999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 6730,999
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 6727,999
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 6727,999
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 6732,999
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 6732,999
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 6730,999
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 6730,999
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 6732,999
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 6732,999
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 6729,999