ทัวร์จีน – คุนหมิง แชงกรีล่า มังกรทอง ทัวร์ไม่ลงร้าน

฿24,888

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
09 - 14 พ.ค. 6725,888
16 - 21 พ.ค. 67 25,888
23 - 28 พ.ค. 67 25,888
30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 67 27,888
06 - 11 มิ.ย. 6726,888
13 - 18 มิ.ย. 6726,888
20 - 25 มิ.ย. 6726,888
27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 6726,888
04 - 09 ก.ค. 6724,888
22 - 27 ส.ค. 6726,888
29 ส.ค. - 03 ก.ย. 6726,888
05 - 10 ก.ย. 6726,888
12 - 17 ก.ย. 6726,888
10 - 15 ต.ค. 6727,888
17 - 22 ต.ค. 6726,888
24 - 29 ต.ค. 6726,888