ทัวร์สิงคโปร์ – VELOCITY THRILL SINGAPORE F1

ชมการแข่งรถ F1 - ขอพรวัดซวงหลิน - ชมเมืองสิงคโปร์ - เช็คอินเมอร์ไลออน

SPHZ-G3

ราคาเริ่มต้น 36999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
20-23 ก.ย. 6736,999