ทัวร์สิงคโปร์ – VELOCITY THRILL SINGAPORE F1

ชมการแข่งขันรถสูตร 1 - ชมคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลก

SPHZ-G4

ราคาเริ่มต้น 26999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
21-23 ก.ย. 6726,999