ทัวร์สิงคโปร์ – MotoGP MAL

เลือก Option MotoGP แบบ 3 วัน - ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา

SPHZ-MotoGP

ราคาเริ่มต้น 12499
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
01-03 พ.ย. 6712,499