โปรแกรมดี ไกด์ดี อาหารดี ที่พักเยี่ยม – รีวิวเที่ยวทัวร์พม่า

แชร์บทความนี้

♥️ พาครอบครัวไปทัวร์พม่า 25-27 พ.ค. จัดได้ดีมากค่ะ ไกด์พม่าก็เก่งดี ไกด์ไทย คุณเคนิวก็ยอดเยี่ยมค่ะ โปรแกรมดี ไกด์ดี อาหารดี ที่พักเยี่ยม ♥️

ขอขอบคุณ คุณชนัตพร และครอบครัว ลูกค้าประจำของ LovelySmileTour เป็นอย่างสูง ที่เลือกใช้บริการ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ วันที่ 25-27 พ.ค. 61 และถ่ายรูปสวยๆ มาฝากกันครับ

ทัวร์พม่า ชเวดากอง

หัวหน้าทัวร์พม่า พาลูกค้าสักการะที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า 2,500 ปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พระมหาเจดีย์ชเวดากองได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมด น้ำหนัก 23 ตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3 ครั้ง แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะ ชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเร มะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตัง ธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะ มะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปัง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะ ติจตุกังโคตะมังอัตถะ เกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***

แผนที่ตั้งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

การเดินทาง : แนะนำแท็กซี่ เที่ยวละประมาณ 1-2 USD (สำหรับกรุ๊ปทัวร์ รถบัสจะไปส่งหน้าวัด)

เวลาทำการ : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 21.00 น.

*** แนะนำไปตอนเย็น เนื่องจากอากาศตอนกลางวันค่อนข้างร้อนมาก และจะได้ถ่ายรูปตอนเปิดไฟที่เจดีย์ อีกทั้งได้ดูอัญมณีที่อยู่บนยอดเจดีย์ได้ด้วย ***

ค่าเข้าชม : ท่านละ 5 USD (สำหรับกรุ๊ปทัวร์ จะรวมค่าเข้าให้เรียบร้อยแล้ว)

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4542.247773478757!2d96.14767491963849!3d16.798559067856903!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1eb5e3fffe455%3A0xb7d3ad319654cf6e!2sShwedagon+Pagoda!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528268114837

แผนที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่า โรงแรม ย่างกุ้ง

พักโรงแรม MELIA HOTEL YANGON โรงแรมดี ระดับ 5 ดาว ที่เมืองย่างกุ้ง

MELIA HOTEL YANGON

ลูกค้าท่านใดที่สนใจพักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง ขอแนะนำโรงแรม MELIA HOTEL การันตีคุณภาพจากลูกค้า Lovely Smile Tour ที่ได้ไปใช้บริการ ท่านสามารถดูแผนที่โรงแรมได้ดังรูป

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3818.995507039339!2d96.15271731495733!3d16.826578988416973!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1eca0fec09d21%3A0xa64e0f2090e76e71!2sMeli%C3%A1+Yangon!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528267260340

แผนที่โรงแรม MELIA HOTEL YANGON

ทัวร์พม่า อาหาร ซีฟู๊ด

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

มื้ออาหารในกรุ๊ปทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์พม่า จะจัดมื้ออาหารให้ได้ทานหลายแบบ จะมีทั้งอาหารพม่า อาหารจีน อาหารไทย โดยมีเมนูพิเศษอย่างกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง หรือบางโปรแกรมทัวร์จะจัดเมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ดให้ลูกค้าได้ทาน

*** อาหารแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกันไป โปรดศึกษารายละเอียดในโปรแกรมทัวร์ ***

ทัวร์พม่า เชื่อถือได้ lovely smile tour

การันตีการบริการที่ดีเยี่ยม จากทีมงานหัวหน้าทัวร์คนไทย และไกด์พม่า

ทัวร์พม่า ไกด์ดี

โปรแกรมดี ไกด์ดี อาหารดี ที่พักเยี่ยม การันตีโดยลูกค้าของ Lovely Smile Tour

ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอีกครั้ง ที่ถ่ายรูปรีวิวสถานที่ต่างๆ มาฝากกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่นำมาฝากทางบริษัทจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่กำลังสนใจจะไปเที่ยวทัวร์พม่า

แชร์บทความนี้