ประทับใจมากค่ะ – รีวิวเที่ยวทัวร์พม่า

แชร์บทความนี้

ลูกค้าส่งภาพความประทับใจและได้นำบุญมาฝากทีมงาน Lovely Smile Tour

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา

โดย คุณวารุณี และผองเพื่อน

โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เดินทางระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2557
โดยสายการบินนกแอร์

แชร์บทความนี้