filter test

รีวิว ทัวร์เกาหลี by หมวยหมวย

แชร์บทความนี้

เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ใครอยากรู้บ้างว่า ทัวร์เกาหลีหน้าร้อนมีอะไรให้เที่ยวบ้าง ครั้งนี้หมวยหมวยจะพาไปรีวิวทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน โดยจะเน้นไฮไลท์สำคัญๆ โดยภาพรวม พร้อมแล้วไปกันเลย หมวยหมวยขออาสาพาเที่ยวทัวร์เกาหลีเอง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%2B %2BKOREA

พร้อมไปเที่ยวทัวร์เกาหลีกับหมวยหมวยรึยัง พร้อมแล้วลุย!!

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B1 1

วันที่ 1 ของการเดินทาง เตรียมตัวเช็คอินที่ดอนเมือง เดินทางครั้งนี้ได้บินไฟลท์กลางคืน ไปถึงเช้า (ขอขอบคุณสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์)

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 15

ที่นั่งของไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นแบบ 3-3-3 ลำใหญ่ นั่งสบาย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 16

ขึ้นเครืองแล้ว อย่าลืมรัดเข็มขัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินให้เรียบร้อย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B1 2

เอกสารเข้าออกประเทศเตรียมให้พร้อม

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B1 3

มีอาหารให้ทานระหว่างนั่งเครื่องด้วย ดีจริงๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 18

เช้าแล้ว เตรียมตัวไปเที่ยวเกาหลีกัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 1

บรรยากาศยามเช้าที่สนามบินอินชอน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 2

ระหว่างเดินเข้าด้านในอาคารผู้โดยสาร เพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และไปรับกระเป๋าเดินทาง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 3

ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย มารับกระเป๋าที่สายพาน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 4

เข้าสู่เช้าวันที่ 2 ของการเดินทาง เดินทางไปเที่ยวที่ เมืองซูวอน โดยจะนั่งรถมาทางตอนใต้ของเมืองโซล

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B6

เดินทางมาถึงสถานที่เที่ยวแรก นั่นคือ เกาะนามิ (Nami Island)

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B5

ไกด์ทัวร์เกาหลีต้องทำการซื้อตั๋วเพื่อขึ้นเรือข้ามไปยังเกาะนามิ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B4

เตรียมตัวขึ้นเรือไปเกาะนามิ ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 15 นาที

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B3

หาที่ยืนชมวิวถ่ายรูป

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 5

บรรยากาศโดยรอบ ระหว่างนั่งเรือไปเกาะนามิ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 6

แอบถ่ายหนูน้อยเกาหลีระหว่างนั่งเรือ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 7

เดินทางมาถึง เกาะนามิ บรรยากาศร่มรื่น ชิวๆ สบายๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B2

เดินเข้าไปด้านในเกาะนามิเรื่อยๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B1

มีแนวต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม ตลอดทาง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 8

มาเกาะนามิ ต้องมาถ่ายรูปกับรูปปั้นจากภาพยนตร์ชุดเรื่อง WINTER LOVE SONG

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 9

แนวต้นไม้สวยๆ ในเกาะนามิ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B7

ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B10

เที่ยวเกาะนามิเสร็จแล้ว เดินทางไปเที่ยวที่ สวนสนุก ONEMOUNT

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B8

เข้ามาในโซน SNOW PARK เหมาะกับครอบครัวที่พาเด็กๆ มาเที่ยวเล่น

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B9

เครื่องเล่น และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจริง ปกติจะไม่ได้รวมในราคาทัวร์

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 12

ทั้งเดินทาง ทั้งเที่ยวเหนื่อยทั้งวัน ขอจัดมื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู กันหน่อย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 10

เครื่องเคียงพร้อม มาเที่ยวเกาหลี ต้องมากินกิมจิ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 11

ได้เวลากินชาบูชาบูแล้ว ขอไปกินก่อนนะ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 13

ทานชาบูชาบูอิ่มแล้ว เตรียมเข้าที่พัก คืนนี้พักที่โรงแรม JW Hotel อยู่ที่เมืองซูวอน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B2 14

โรงแรมสะอาด เตียงกว้าง นอนสบาย หลับฝันดี

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 1

เช้าวันที่ 3 ของการเดินทาง เตรียมตัวขึ้นรถบัสไปเที่ยวกันต่อ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 5

ช่วงเช้าวันนี้ อากาศดี ท้องฟ้าเปิด หัวหน้าทัวร์เกาหลีพาไปเที่ยวที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(EVERLAND)

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 2

ระหว่างยืนรอคิวเข้าสวนสนุก นักท่องเที่ยวมารอคิวค่อนข้างเยอะ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 4

ยื่นบัตรเข้าสวนสนุก เตรียมตัวเข้าด้านในกัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 8

เดินเข้ามาด้านในสวนสนุก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 6

บริเวณโซนด้านหน้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จุดที่นักท่องเที่ยวชอบยืนถ่ายรูปกัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 7

บรรยากาศระหว่างเดินเข้าไปด้านในสวนสนุก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 9

นั่งกระเช้าลงไปเที่ยวโซนสวนสนุกด้านล่าง มีทั้งรถไฟรางไม้ และโซนซาฟารี

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 10

เข้ามาที่โซนซาฟารี มาดูตัว ไลเกอร์

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 11

อากาศร้อนแบบนี้ จัดไอติมสักโคน อร่อย!!

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 12

เที่ยวสวนสนุกกันเรียบร้อย ก็เข้ามาหาของฝากในร้าน LINE FRIENDS

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 13

วันนี้มีมื้อพิเศษเป็น ทักคาลบี้ เมนูอาหารพื้นเมืองของเกาหลี เป็นข้าวผัดไก่ ใส่ผัก ใส่ซอสเกาหลี อร่อย!!

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 14

มาเกาหลี ต้องลองซื้อ นมกล้วย กินกันหน่อย อ้วนอีกแล้ว … เตรียมตัวนั่งรถบัสกลับ เมืองโซล

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 15

กลับเข้ามาเที่ยวในโซล

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 16

2 คืนสุดท้าย จะพักที่โรงแรม CO OP CITY HOTEL อยู่ที่เมืองโซลเป็นโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว ที่ทัวร์เกาหลีนิยมใช้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 17

ล็อบบี้ของโรงแรม มีที่นั่งพักชิวๆ สบายๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 18

ห้องพักสีสันสวยงาม ทันสมัย สะอาดสะอ้าน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 19

มีทั้งเตียงใหญ่ และเตียงเล็กให้เลือกนอน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B3 20

กลางคืน ออกมาเดินเล่นดูบรรยากาศรอบๆ โรงแรม และหาของกินในร้าน Super Market

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 2

ซื้อลองกินไปเรื่อย ฉลากข้างขวดไม่มีภาษาอังกฤษ ต้องลองชิมดู

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 3

เช้าวันที่ 4 ของการเดินทาง เน้นเก็บสถานที่เที่ยวใน กรุงโซล

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 4

สถานที่เที่ยวแรก ขอแนะนำ พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace)ไฮไลท์สำคัญที่ทัวร์เกาหลีนิยมพามาเที่ยว

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 5

อาคารหลักของพระราชวังชางด็อกกุง เดินชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ โดยรอบพระราชวัง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 6

มื้อเที่ยงวันนี้ มีมื้อพิเศษเป็น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 7

จัดหนักจัดเต็ม กินกันให้พุงกางไปเลย ไกด์ทัวร์เกาหลีมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 8

เนือหมูที่เกาหลีจะหั่นมาเป็นชิ้นใหญ่ ต้องใช้กรรไกรตัดแบ่งเป็นคำๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 9

กินคาวเสร็จ ต้องล้างปากด้วยไอติมเมล่อน ขอบอกว่า อร่อยมาก !!

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 10

กินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้ว ไกด์ทัวร์เกาหลีพาไปเดินย่อยบนเขา เพื่อไป โซลทาวเวอร์

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 11

เดินขึ้นมาถึงบริเวณฐานของโซลทาวเวอร์

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 12

โซลทาวเวอร์สูงมาก สามารถเสียเงินขึ้นไปชมวิวบนหอคอยได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 13

ร้านอาหารบริเวณฐานของโซลทาวเวอร์

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 14

มาโซลทาวเวอร์ นอกจากมาชมวิวแล้ว ไฮไลท์สำคัญคือ ต้องมาคล้องกุญแจ ขอพรเรื่องความรัก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 15

ได้เวลาของขาช้อป เตรียมเงินให้พร้อม แล้วไปช้อปปิ้งที่ เมียงดง กันมาทัวร์เกาหลีแล้วไม่มาช้อปปิ้งที่นี่ ถือว่าพลาดสุดๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 16

บรรยากาศร้านค้าในเมียงดง ซอยย่อยๆ เยอะมาก จำกันให้ดี ไม่งั้นหลงแน่นอน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 17

เย็นแล้วต้องจัดหนัก บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ต้องมา อาหารซีฟู๊ด ซูชิ ปลาดิบ ต้องมี จัดเต็ม!!

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 19

ก่อนเข้านอน เดินเล่นหาของกินกันอีกรอบ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B4 20

มาเที่ยวเกาหลี ขอบอกว่า ต้องมาลองชิม ไก่ทอด อร่อยบอกไม่ถูกเลยทีเดียว

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 1

กลัวไม่อิ่ม สั่งอูด้งมาเพิ่มอีก จัดเต็ม กินให้คุ้ม คืนนี้จะได้หลับสบาย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 2

เช้าวันที่ 5 ของการเดินทาง กินข้าวเช้าที่โรงแรมแล้ว ตบท้ายด้วยนมกล้วยอีกขวด อิ่มแล้วเที่ยวได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 3

ด่าน Motor way ที่เกาหลี

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 4

มาเที่ยวเกาหลี ขอแนะนำ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) สำหรับใครชอบถ่ายรูป ต้องมาให้ได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 5

แค่เห็นรูป 3 มิติ ก็หิวแล้ว 55

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 6

รูป 3 มิติแต่ละรูป จะมีศิลปินแต่ละท่านเป็นผู้ออกแบบไว้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 7

หมวยหมวยหิวอีกแล้ว จัดหนักกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี อีกมื้อ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 8

กินร้านไหนๆ ก็ต้องมีกิมจิ และผักเครื่องเคียงให้ อร่อยมาก ขอบอก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 9

ก่อนเดินทางกลับเมืองไทย เงินเหลือก็ต้องเอามา ละลายเงินวอน เดินซื้อของฝากกันไป

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 10

เดินเล่นหาซื้อของฝาก ละลายเงินวอนกันจนหมดตัวแล้ว เตรียมตัวเดินทางไปสนามบินอินชอน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 11

เดินทางมาถึงสนามบินอินชอน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 12

เตรียมตัวเช็คอิน โหลดกระเป๋า

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 13

ระหว่างยืนรอคิวโหลดกระเป๋าเดินทาง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 14

ขึ้นเครื่องกันเรียบร้อย ได้ที่นั่งริมหน้าต่างด้วย ชอบเลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2BDay%2B5 17

มื้อส่งท้ายก่อนถึงเมืองไทย กระเพราไก่ไข่เจียว อยากมาก!!
เป็นอีกหนึ่งทริปที่รู้สึกประทับใจมาก ได้เที่ยวทั้งธรรมชาติ สวนสนุก พระราชวัง ชมบ้านชมเมือง ตบท้ายด้วยช้อปปิ้ง ครบทุกอรรถรส ขอขอบคุณทีมงานไกด์ทุกท่าน ที่ดูแลกันเป็นอย่างดี ไว้โอกาสหน้าหากได้ไปรีวิวประเทศไหน จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะ

แชร์บทความนี้