กรุ๊ปสัมมนาประจำปี ณ ประเทศญี่ปุ่น บริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด – รีวิวเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

แชร์บทความนี้

Lovely Smile Tour ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสในการดูแลการสัมมนาประจำปีของ บริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตลอดการเดินทาง

บริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
สัมมนาประจำปี ณ ประเทศญี่ปุ่น
เดินทางระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2557
โดยสายการบินออลนิปปอน (NH)

แชร์บทความนี้