สนุกครับ ทัวร์ไม่เหนื่อย – รีวิวเที่ยวทัวร์กัมพูชา เขมร นครวัด นครธม

แชร์บทความนี้

“สนุกดีครับ ทัวร์ไม่เหนื่อย โรงแรมสะอาด อาหารถูกปาก ไกด์ท้องถิ่นให้ความรู้ด้านประวัิติศาตร์ดีมากครับ”

คุณนิธิ  ทองเป็นใหญ่  และครอบครัว

วิศวกรโยธา และผู้ช่วยอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์บทความนี้