ตั๋วและอื่นๆ
รายการ

ตั๋วรถไฟ JR PASS

ตั๋ว Universal Studios Singapore

ตั๋วรถไฟ JR PASS
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]

ตั๋วรถไฟด่วนญี่ปุ่น JAPAN RAIL PASS แบบทั่วภูมิภาค (JR ALL PASS)

ตั๋วรถไฟด่วนญี่ปุ่น Japan Rail Pass แบบทั่วภูมิภาค เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. GREEN (สำหรับชั้น First...

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]