ตั๋วและอื่นๆ

จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ตั๋วรถไฟด่วนญี่ปุ่น JAPAN RAIL PASS แบบทั่วภูมิภาค (JR ALL PASS)

ตั๋วรถไฟด่วนญี่ปุ่น Japan Rail Pass แบบทั่วภูมิภาค เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. GREEN (สำหรับชั้น First...

ราคาเริ่มต้น : 29,110 เยน บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]