แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
จาก 4 จาก 6 [ 57 รายการ ]
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (BT-VN081VZ)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ • พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน • ชมเมืองเว้ ฮอยอัน • สัมผัสเมืองดานัง • ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก • นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ • ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 24-27 , 26ก.พ.-01มี.ค. 
มี.ค. 62 : 01-04 , 14-17 , 17-20 , 18-21 , 25-28 , 26-29 , 28-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-VN081VZ

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-VN082FD)

• ขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก • พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน • ชมเมืองเว้ ฮอยอัน • สัมผัสเมืองดานัง • ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก • นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 18-21 , 24-27 , 27ก.พ.-02มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-04 , 02-05 , 03-06 , 10-13 , 15-18 , 17-20 , 22-25 , 24-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-VN082FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN081PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ • พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน • ชมเมืองเว้ ฮอยอัน • สัมผัสเมืองดานัง • ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก • นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ • ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 28ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-04 , 02-05 , 09-12 , 16-19 , 28-31 , 30มี.ค.-02เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-VN081PG

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-VN008FD)

• มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง • พักบานาฮิลล์ 1 คืน Mercure French Village • ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ • พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง HOI AN • ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 29-31
ก.พ. 62 : 12-14 , 26-28
มี.ค. 62 : 05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-VN008FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง : MERRY IN BANAHILLS 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (BZDAD09)

- สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน - ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก - สักการะเจ้าแม่ก...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 24-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BZDAD09

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1DAD-PG002)

1.เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 2. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 3. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 4. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชน...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 05-07
พ.ค. 62 : 03-05 , 10-12 , 24-26 , 31พ.ค.-02มิ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1DAD-PG002

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง โปรนี้ดีที่ดานัง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-VN08FD)

• เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม • ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 05-08 , 08-11 , 15-18 , 19-22 , 26-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-VN08FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์เวียดนามใต้ FOREST IN DALAT 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (SGN08)

• สู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม • นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธใ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-03 , 05-07 , 07-09 , 12-14 , 14-16 , 15-17 , 19-21 , 21-23 , 22-24 , 26-28 , 28-30 , 29-31 
ม.ค. 62 : 04-06 , 05-07 , 09-11 , 11-13 , 12-14 , 16-18 , 19-21 , 23-25 , 25-27 , 26-28 , 30ม.ค.-01ก.พ.
ก.พ. 62 : 15-17 , 16-18 , 20-22 , 22-24 , 23-25 , 27ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-03 , 02-04 , 06-08 , 08-10 , 09-11 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 20-22 ,  22-24 , 23-25 , 27-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGN08

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-VN081FD)

- พิเศษ!!พัก เมอร์เคียวบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน - นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองดานัง - พิเศษสุด!!นั่งเรือกระด้งเมือ - บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ - แถมชุดซินจ่าว (เสื้อ+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว)...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 12-15 , 14-17 , 22-25 , 26ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 05-08 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-VN081FD

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์เวียดนามกลาง AMAZE BANA HILLS 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (DAD06)

• พิเศษ !!! พักบนบานาฮิลล์ ฟินเวอร์ !!! • ขึ้นกระเข้า สู่เมืองบานาฮิลล์ • เดินเล่นบนสะพานมือ "Golden Bridge" • พิเศษ!! ชมธรรมชาติ ล่องเรือกระด้ง • ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน • สวนสนุกแฟนต...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 17-20 , 24-27 , 31ม.ค.-03ก.พ.
มี.ค. 62 : 28-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DAD06

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
หน้าที่ จาก 4 จาก 6 [ 57 รายการ ]