แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์จีน
หน้าที่ 2 จาก 5 [ 42 รายการ ]

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (GE-CNXW01)

• กำแพงเมืองจีน • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน • จตุรัสอันเทียนเหมิน • พระราชวังต้องห้ามกู้กง • อิสระช้อปปิ้งที่ “ตลาดรัสเซีย” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 19-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GE-CNXW01

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (GT-PEKTG05)

ไฮไลท์ ทัวร์ ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • นั่งสามล้อหูถง ชมเมืองเก่า • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ......

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 14-18 , 15-19  
พ.ค. 61 : 18-22 , 26-30 
มิ.ย. 61 : 08-12 , 15-19 , 22-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PEKTG05

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์ไชน่า (SHCAPEK15)

• ไฮไลท์ทัวร์ • สู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตัุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก • าท่านผ่านประตูเขา้สู่พระรําชวังโบรําณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัราชวงศ์หมิง • ชม พระรําชวังฤดูร้อน “อวี้...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 13-17 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SHCAPEK15

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (PEK02)

• สู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง • ชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน • สู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก • สู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอห...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 27เม.ย.-01พ.ค. , 28เม.ย.-02พ.ค.
พ.ค. 61 : 03-07 , 11-15 , 17-21 , 25-29
มิ.ย. 61 : 07-11 , 21-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  PEK02

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : สบาย สบาย หรรษา SWFC 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (GT-PVGTG03)

ไฮไลท์ทัวร์ • ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ซีหูสวยทุกฤดูกาล • สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ • ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง • ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 (Shanghai World Financial Center) • ร้...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 30มี.ค.-03เม.ย. , 31มี.ค.-04เม.ย.
เม.ย. 61 : 04-08 
มิ.ย. 61 : 15-19

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PVGTG03

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : สบาย สบาย ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์ไชน่า (GT-PVGCA01)

ไฮไลท์ทัวร์ • สนุกสนานเต็มอิ่มกับ...สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) • ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อเมืองหังโจว...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ • พักโ...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 04-07 , 11-14 , 25-28 , 26-29
มิ.ย. 61  01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PVGCA01

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : HAVEN IN SHANGHAI 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (PVG04)

• สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน • ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว • ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหม...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 06-10 ,  20-24
พ.ค. 61 : 09-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 24-28 , 30พ.ค.-03มิ.ย. , 31พ.ค.-04มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 07-11 , 14-18 , 21-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  PVG04

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : หังโจว สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน สายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ / ไชน่า อีสเทริ์น (GT-PVGFM03)

ไฮไลท์ทัวร์ • ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล • ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ Starbuck Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก • สนุกกับเครื่องเล่นเต็มวัน ที่สวนสนุกดิส...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 22-26 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PVGFM03

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : FUNNY & HAPPY เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (GT-PVGMU03)

• ไฮไลท์ทัวร์ • ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล • สนุกสนานเต็มวัน ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ • ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว •...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 :  10-14 , 11-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PVGMU03

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ : SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (PVG02)

• สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก • นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 27เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 61 : 11-15 , 18-22 , 23-27
มิ.ย. 61 : 06-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  PVG02

หน้าที่ 2 จาก 5 [ 42 รายการ ]