แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 2 จาก 3 [ 23 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (BT-DME08TG)

• วิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan • พิเศษ แจ่งชุดประจำชาติ เข้าพระราชวัง Wooden Palace • ทานอาหารที่พระราชวังอเล็กซานเดอร์ ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 08-14
พ.ค. 62 :  11-17 , 25-31 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME08TG

ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (BT-DME031QR)

• วิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังฤดูหนาว พราะราชวังฤดูร้อน • โบสถ์หยดเลือด • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan • พิเศษ แต่งชุดประจำชาติ เข้าพระราชวัง Woo...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 15-22 , 18-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME031QR

ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK014)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 07-12 , 15-17 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK014

ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเชีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย (BT-DME01TG)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์บาซิล • จตุรัสแดง • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN • พิเศษ !! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Osta...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 18-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME01TG

ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (CZDME02)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN • พระราชวังแคทเธอลีน • พระราชวังฤดูหนาว • พระราขวังเปรโตวาเรส • ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 08-14 , 15-21 , 24-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDME02

ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย SPACE DELICIOUS VODKA AND CAVIAR 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK002)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 21-26 , 28มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 62 : 03-08 , 12-17 , 24-29
พ.ค. 62 : 07-12 , 15-20 , 22-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK002

ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GO3DME-EK013)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ • เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด • ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ • รับประทาน...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 07-14
พ.ค. 62 : 22-29 , 26พ.ค.-02มิ.ย. , 28พ.ค.-04มิ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK013

ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน สายการบินไทย (GO3DME-TG014)

• เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 15-23 , 20-28 , 27เม.ย.-05พ.ค.
พ.ค. 62 : 25พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 01-09 , 08-16 , 15-23 , 22-30 , 29มิ.ย.-07ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-TG014

ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (BT-DME02TG)

• บินตรงสู่มอสโคว์ - ซากอร์ส • วิหารเซนต์บาซิล • จตุรัสแดง • วิหารเซนต์ซาเวียร์ • ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ • จตุจักรนแห่งรัสเซีย • พิเศษ !! รับประทานอาหาร ชมวิว...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 24-28
พ.ค. 62 : 22-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME02TG

ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย DELUXE RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบิน Aeroflot Russian Airlines (CZSVO01)

• มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • บินตรงสู่มอสโคว์ • บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่ แซมเบอร์ • จตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์ซ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 05-11 , 09-15 , 13-19 , 26เม.ย.-02พ.ค.
พ.ค. 62 : 17-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZSVO01

ราคาเริ่มต้น : 56,999 บาท
หน้าที่ จาก 2 จาก 3 [ 23 รายการ ]