แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
จาก 1 จาก 10 [ 97 รายการ ]
ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (XJ80)

• หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ • ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura • เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ • อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก • เที...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 29ม.ค.-02ก.พ. , 31ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 62 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 24-28 , 26ก.พ.-02มี.ค. , 28ก.พ.-04มี.ค. 
มี.ค. 62 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  XJ80

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ81)

• โตเกียวเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ • ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ • เล่นสกีสุดมัน กับลานสกี ฟูจิเท็น สกี ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง • ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวาก...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 28ม.ค.-01ก.พ. , 30ม.ค.-03ก.พ.
ก.พ. 62 : 04-08 , 06-10 , 11-15 , 13-17 , 18-22 , 20-24 , 25ก.พ.-01มี.ค. , 27ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 62 :  04-08 , 06-10 , 11-15 , 13-17 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  XJ81

ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO LOVING COLD 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (AZNRT02)

• สัมผัสหิมะขาวสะอาดตาสุดฟิน !! • ท้าทายกิจกรรมตื่นตา ณ ลานสกีฟูจิเท็น • ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ • แจกน้ำฟรีวันละ 1 ขวด • ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี • วัดอาสากุสะ •...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 19-23 , 22-26 , 26-30 , 27-31 , 28ม.ค.-01ก.พ. , 29ม.ค.-02ก.พ.
ก.พ. 62 : 03-07 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 15-19 , 16-20 , 23-27 , 26ก.พ.-02มี.ค. , 28ก.พ.-04มี.ค. 
มี.ค. 62 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZICN02

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน สายการบินสกู๊ทแอร์ไลน์ (TR19)

• ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว • เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง • เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ • นมัสการสิ่งศัก...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 09-13 , 10-14 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28ม.ค.-01ก.พ. , 29ม.ค.-02ก.พ. , 30ม.ค.-03ก.พ. , 31ม.ค.-04ก.พ.  
ก.พ. 62 : 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 25ก.พ.-01มี.ค. , 26ก.พ.-02มี.ค. , 27ก.พ.-03มี.ค. , 28ก.พ.-04มี.ค. 
มี.ค. 62 : 02-06 , 03-07 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TR19

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : WINTER SNOW TOKYO โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IJXW17)

• สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) • สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 01-05 , 06-10 , 08-12 , 13-17 , 15-19 , 20-24 
มี.ค. 62 : 01-05 , 06-10 , 08-12 , 15-19

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IJXW17

ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO ยืน 1 5 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (GSNRT08)

• เพลิดเพลินกับการ เล่นสกี ที่ฟูจิเท็น • ช้อปปิ้งจุใจ ที่ โกเท็มบะ , ชินจุกุ • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ • พิเศษ ขาปูยักษ์ + ออนเซ็น • บินลำใหญ่ นั่งสบาย จอ IFE ขนาด 10.1 นิ้ว ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28ม.ค.-01ก.พ. , 29ม.ค.-02ก.พ. , 30ม.ค.-03ก.พ. , 31ม.ค.-04ก.พ. 
ก.พ. 62 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25ก.พ.-01มี.ค. , 26ก.พ.-02มี.ค. , 27ก.พ.-03มี.ค. , 28ก.พ.-04มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSNRT08

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : SNOW SAKURA TOKYO FUJI SKI KAWAZU 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (IJXJ11)

• ชมซากุระก่อนใครได้ที่ เมืองคาวาซุ  • สนุกสานกับการเล่นหิมะ ที่ลานสกีฟูจิเท็น • Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชมวิวฟูจิ • ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 08-11 , 09-12 , 14-17 , 15-18 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 24-27 , 28ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-04 , 03-06 , 06-09 , 07-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IJXJ11

ราคาเริ่มต้น : 21,988 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY FLOWER FANTASY 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (JPGE45XW)

• ชมเทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้อาชิคางะ • ชมมรดกโลก ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ • สะพานชินเคียว สะพานโค้งโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น • สักการะพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ • พิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ&nbs...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 11-15 , 17-21 , 25-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGE45XW

ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : HAPPY TOKYO SKI ฟินเวอร์ 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (HJT-XW53-S01)

• วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว • ผ่านชมหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี • กระเช้าคาชิคาชิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) • ช้อปปิ้ง ณ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต •&nb...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 09-13 , 11-15 , 13-17 , 16-20 , 19-23 , 20-24 , 23-27 , 25-29 , 31ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 62 : 02-06 , 06-10 , 08-12 , 13-17 , 15-19 , 20-24 , 22-26 , 27ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-05 , 06-10 , 08-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HJT-XW53-S01

ราคาเริ่มต้น : 21,987 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด : HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (HJH-XW53-B01)

• สู่ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ (KIRORO SNOW WORLD) • ชม คลองโอตารุ • ชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน • ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 25ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29 
เม.ย. 62 : 01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 , 29เม.ย.-03พ.ค.
พ.ค. 62 : 06-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HJH-XW53-B01

ราคาเริ่มต้น : 23,987 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 10 [ 97 รายการ ]