แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
จาก 1 จาก 5 [ 50 รายการ ]
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เปิดดวงเสริมบารมี 3 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (GSHKG12)

บินด้วยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** **พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เด...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 05-07 , 15-17 , 29กย-01ตค

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSHKG12

ราคาเริ่มต้น : 5,555 บาท
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มหวาน 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (ZHKG10)

• ขอพรวัดอาม่า • เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล • ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง • หมุนกังหันขอพรโชคลาภวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน • พักฮ่องกง 2 คืน ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 07-09 (โปร 8,999.-) , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23
ต.ค. 62 : 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 
พ.ย. 62 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24, 23-25 , 29พ.ย.-01ธ.ค. , 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 05-07 , 06-08 , 07-09 , 08-10 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค. , 31ธ.ค.-02ม.ค. 
ม.ค. 63 : 03-05 , 04-06 , 10-12 , 11-13 , 17-19

รหัสแพคเกจทัวร์ :  ZHKG10

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง : มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์วัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน สายการบินอียิปต์แอร์ (BT-HKG012MS)

• ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว • ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ย่านจิมซาจุ่ย + หลอวู่ • ขอพรวัดหวังต้าเซียน • ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม Chinese Folk Culture Villages • พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 10-12 , 17-19 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-HKG012MS

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน สายการบินอียิปแอร์ (BT-HKG001MS)

• ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว • ช้อปปิ้งตลาดฝั่งจีน ตงเหมิน • ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ย่านจิมซาจุ่ย • ขอพรวัดหวังต้าเซียน • ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE • พิเศษ !! เป็ด...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 26-28
ต.ค. 62 : 10-12 , 17-19 , 22-24 , 24-26 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-HKG001MS

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (GSHKG06HX)

• เดินทางผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก • พิเศษ !! เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง • เส้นทางฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ้ซืนเจิ้น ** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500.- บาท **...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 08-11
ต.ค. 62 : 11-14 , 12-15 , 19-22 , 22-25 , 24-27 , 25-28 , 26-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSHKG06HX

ราคาเริ่มต้น : 8,989 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบินอียิปต์แอร์ (GSHKG10MS)

• ชมโชว์น้ำพุสุดตระการตา • เข้าวัดไหว้พระ • เสริมดวงเริ่มปีใหม่...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 15-17
ต.ค. 62 : 10-12 , 17-19 , 22-24

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSHKG10MS

ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GQ1MFM-FD002)

• ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน • ชิมขนมทาร์ตไข่ • ช้อปปิ้งหล่อหวู่ • วัดแชกงหมิว...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 10-12 , 30ส.ค.-01ก.ย. , 31ส.ค.-02ก.ย.
ก.ย. 62 : 06-08 , 20-22
ต.ค. 62 : 11-13 , 18-20
พ.ย. 62 : 16-18 , 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.63

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ1MFM-FD002

ราคาเริ่มต้น : 9,555 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง 3 วัน 2 คืน สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (BT-HKG01CX)

• วัดแชกงหมิว • เจ้าแม่กวนอิม • ช้อปปิ้งนาธาน • สักการะพระใหญ่ลันเตา • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ย • ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE • พิเศษ !! เมนูเ...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 10-12 , 16-18 , 30ส.ค.-01ก.ย.
ก.ย. 62 : 06-08 , 20-22
ต.ค. 62 : 19-21 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-HKG01CX

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2 3 วัน 2 คืน สายการบินคาเธ่ยแปซิฟิค (GSHKG07CX)

• ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก • เที่ยวครบ 4 เมือง • ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย • เมนูพิเศษ!!เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง  • ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 :  10-12 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 24-26 , 25-27
ส.ค. 62 :  16-18 , 24-26 , 28-30 , 31ส.ค.-02ก.ย.
ก.ย. 62 :  07-09 , 11-13 , 17-19 , 20-22 , 27-29
ต.ค. 62 :  01-03 , 09-11 , 25-27 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSHKG07CX

ราคาเริ่มต้น : 7,998 บาท
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (BT-HKG08CX)

• ไหว้พระขอพร • ช้อปปิ้งจุใจ  • พิเศษ !! ข้ามสะพานทะเล ที่ยาวที่สุดในโลก  • โบสถ์เซ็นต์ปอล • ช้อปปิ้งนาธาน • แถมฟรี !! ชุดเสริมบารมี...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 24-26 , 30ส.ค.-01ก.ย.
ก.ย. 62 : 06-08 , 13-15 , 20-22
ต.ค. 62 : 12-14 , 25-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-HKG08CX

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 5 [ 50 รายการ ]